Кино програма: София - вторник след 10:00
Cine Grand
Pokemon: Детектив Пикачу (2019) - 14:15, 16:50
UglyDolls (2019) - Премиера - 14:00, 16:00, 18:00
Аладин (2019) - Предпремиера - 18:45, 21:20
Великото пътешествие (2019) - Премиера - 14:30, 16:30, 18:30
Джон Уик 3 (2019) - Премиера - 13:45, 16:45, 19:30, 21:00, 22:10
Жив огън (2019) - 22:30
Мошенички от класа (2018) - 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Отмъстителите: Краят (2019) - 19:00, 20:30
След (2019) - 18:45
Слънцето също е звезда (2019) - Премиера - 14:20, 16:40, 20:00, 22:00

Cine Grand SRM
Pokemon: Детектив Пикачу (2019) - 13:45, 15:45, 17:45, 19:45
UglyDolls (2019) - Премиера - 13:30, 16:00, 18:20
Аладин (2019) - Предпремиера - 18:45, 21:20
Белия зъб (2018) - 17:15
Великото пътешествие (2019) - Премиера - 13:15, 14:45, 16:45, 18:45
Джон Уик 3 (2019) - Премиера - 13:40, 14:40, 16:20, 17:20, 19:00, 20:00, 21:15, 21:45, 22:40
Жив огън (2019) - 19:15, 21:50
Лошо момиче (2018) - 20:30
Лъв: стъпки към дома (2016) - 16:10
Мошенички от класа (2018) - 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Отмъстителите: Краят (2019) - 11:30, 14:00, 15:00, 17:30, 18:30, 21:00, 22:00
Парка на чудесата (2019) - 15:15
Слънцето също е звезда (2019) - Премиера - 14:30, 17:00, 19:30, 21:30

Cinema City Paradise
Pokemon: Детектив Пикачу (2019) - 11:20, 12:15, 13:30, 14:20, 15:40, 16:30, 17:50, 18:50, 20:00, 21:00, 22:10
UglyDolls (2019) - Премиера - 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40
Аладин (2019) - Предпремиера - 18:30, 21:10
Белия зъб (2018) - 11:50
Великото пътешествие (2019) - Премиера - 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:10, 19:20
Джон Уик 3 (2019) - Премиера - 12:00, 14:40, 17:15, 19:50, 22:30
Жив огън (2019) - 21:10
Зайчето Питър (2018) - 12:10
Зелената книга (2018) - 21:20
Кралско Корги (2019) - 12:00
Лошо момиче (2018) - 15:10
Милиард (2019) - Премиера - 21:40
Мошенички от класа (2018) - 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Опърничавите (2019) - Премиера - 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40
Отмъстителите: Краят (2019) - 11:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00
Парка на чудесата (2019) - 11:30, 13:20, 17:20
Проклятието на плачещата жена (2019) - 18:50
След (2019) - 14:30, 16:40, 19:00, 19:10
Слънцето също е звезда (2019) - Премиера - 13:20, 15:30, 17:40, 19:45, 21:50
Уют (2019) - 20:50
Черната пантера (2018) - 14:10
Шазам! (2019) - 13:50

Арена Deluxe BulgariaMall
Pokemon: Детектив Пикачу (2019) - 11:30, 12:50, 13:40, 15:00, 16:00, 17:30, 18:10, 20:00, 21:45
UglyDolls (2019) - Премиера - 11:00, 12:00, 12:50, 14:50, 15:30, 17:00, 17:10, 19:10
Аладин (2019) - Предпремиера - 19:00, 21:45
Великото пътешествие (2019) - Премиера - 12:00, 15:30
Джон Уик 3 (2019) - Премиера - 11:20, 14:10, 16:45, 19:30, 22:20
Жив огън (2019) - 20:20, 22:15
Мошенички от класа (2018) - 11:15, 13:20, 15:50, 16:00, 19:45, 22:00, 22:10
Опърничавите (2019) - Премиера - 17:30, 20:00, 20:10
Отмъстителите: Краят (2019) - 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:45, 22:00, 22:40
Слънцето също е звезда (2019) - Премиера - 13:45, 14:00, 17:50, 18:00, 21:10

Арена The Mall
Намален: 6лв Стандартен 8лв 3D: 10лв- намален стандартен–12 лв. Анимация–7лв. Предпримиера–14 лв. Вторник-3D–намален 8 лв. Четвъртък без 3D–намален 6лв.
Pokemon: Детектив Пикачу (2019) - 11:50, 12:20, 14:40, 15:50, 17:00, 19:30, 21:00
UglyDolls (2019) - Премиера - 11:00, 13:10, 15:15, 17:15, 19:10
Аладин (2019) - Предпремиера - 20:00, 21:00
Вдовици (2018) - 19:30
Великото пътешествие (2019) - Премиера - 11:50, 12:40, 14:30, 16:30, 18:30
Джон Уик 3 (2019) - Премиера - 12:00, 14:45, 17:20, 20:10, 22:45
Жив огън (2019) - 13:45, 18:00, 20:00, 22:00
Мошенички от класа (2018) - 11:30, 13:30, 15:30, 20:30, 22:30
Опърничавите (2019) - Премиера - 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:10
Отмъстителите: Краят (2019) - 12:30, 14:00, 14:15, 16:10, 17:30, 17:50, 19:45, 21:20, 22:20, 22:55
Слънцето също е звезда (2019) - Премиера - 17:40, 19:45, 21:50

Арена Запад
Намален: 6лв Стандартен 8лв 3D: 10лв- намален стандартен–12 лв. Анимация–7лв. Предпримиера–14 лв. Вторник-3D–намален 8 лв. Четвъртък без 3D–намален 6лв.
Pokemon: Детектив Пикачу (2019) - 14:20, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:45, 21:40
UglyDolls (2019) - Премиера - 11:00, 12:50, 15:00, 17:00, 19:00, 19:10
Аладин (2019) - Предпремиера - 19:00, 21:00, 22:00
Великото пътешествие (2019) - Премиера - 12:30, 14:30, 16:20, 18:10, 20:10
Гробище за домашни любимци (2019) - 22:15
Джон Уик 3 (2019) - Премиера - 12:10, 14:45, 17:20, 20:00, 22:45
Жив огън (2019) - 15:45, 17:40, 19:40, 22:00
Лошо момиче (2018) - 19:50, 22:10
Милиард (2019) - Премиера - 17:30
Мошенички от класа (2018) - 15:15, 17:15, 19:20, 21:20
Опърничавите (2019) - Премиера - 12:15, 14:15, 16:15, 18:20, 20:20, 22:20
Отмъстителите: Краят (2019) - 11:40, 12:45, 14:10, 15:20, 16:40, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30, 22:40
Парка на чудесата (2019) - 14:00, 15:30
Проклятието на плачещата жена (2019) - 16:30, 20:30, 22:30
След (2019) - 15:50, 18:15, 20:40
Слънцето също е звезда (2019) - Премиера - 14:40, 16:45, 18:50, 21:00
Уют (2019) - 21:10
Хелбой (2019) - 22:50
Хищникът (2018) - 22:20
Шазам! (2019) - 18:40, 21:15

Арена Младост
Намален: 6лв Стандартен 8лв 3D: 10лв- намален стандартен–12 лв. Анимация–7лв. Предпримиера–14 лв. Вторник-3D–намален 8 лв. Четвъртък без 3D–намален 6лв.
Pokemon: Детектив Пикачу (2019) - 14:20, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:45, 21:40
UglyDolls (2019) - Премиера - 11:00, 12:50, 15:00, 17:00, 19:00, 19:10
Аладин (2019) - Предпремиера - 21:00
Великото пътешествие (2019) - Премиера - 12:30, 14:30, 16:20, 18:10, 20:10
Гробище за домашни любимци (2019) - 22:15
Джон Уик 3 (2019) - Премиера - 12:10, 14:45, 17:20, 20:00, 22:45
Жив огън (2019) - 15:45, 17:40, 19:40, 22:00
Лошо момиче (2018) - 19:50, 22:10
Милиард (2019) - Премиера - 17:30
Мошенички от класа (2018) - 15:15, 17:15, 19:20, 21:20
Опърничавите (2019) - Премиера - 12:15, 14:15, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Отмъстителите: Краят (2019) - 12:45, 14:00, 16:40, 17:45, 20:15, 21:30
Падингтън 2 (2017) - 20:00
Парка на чудесата (2019) - 14:00, 15:30
Проклятието на плачещата жена (2019) - 16:30, 20:30, 22:30
След (2019) - 15:50, 18:10, 20:40
Слънцето също е звезда (2019) - Премиера - 14:30, 16:45, 18:50, 21:00
Трафикантът (2018) - 16:50
Убийство в Ориент Експрес (2017) - 11:50
Уют (2019) - 21:10
Хелбой (2019) - 22:50
Шазам! (2019) - 18:40, 21:15

Дом на киното
Адрес: София, ул. Екзарх Йосиф 37 Тел: 02 987 63 21 петък: всички прожекции по 4 лв. събота и неделя (19 и 21 ч.) – 7/5 лв. (11, 13, 15, 17 ч.) – 6/4 лв. понеделник-четвъртък (19 и 21 ч.) – 6/4 лв; (15 и 17 ч.) – 5/3 лв.
Зелената книга (2018) - 13:30

Еurocinema
Джон Уик 3 (2019) - Премиера - 13:30, 16:00
Зелената книга (2018) - 13:00, 14:00, 15:45
Къщата, която Джак построи (2018) - Премиера - 21:00
Лошо момиче (2018) - 19:30, 22:00
Милиард (2019) - Премиера - 21:15
Снимка с Юки (2018) - Премиера - 13:30, 14:45, 16:15, 17:30, 18:00, 19:00
Уют (2019) - 11:30

Сinema City
Pokemon: Детектив Пикачу (2019) - 12:30, 14:40, 15:40, 16:50, 17:50, 19:00, 19:10, 20:00, 21:10, 21:20, 22:10
UglyDolls (2019) - Премиера - 11:00, 13:00, 15:00, 17:10, 19:10
Аладин (2019) - Предпремиера - 19:20
Белия зъб (2018) - 11:40
Великото пътешествие (2019) - Премиера - 12:00, 14:10, 16:30, 18:45
Гробище за домашни любимци (2019) - 21:30
Джон Уик 3 (2019) - Премиера - 14:30, 17:10, 19:45, 22:30
Жив огън (2019) - 19:20, 21:20
Зелената книга (2018) - 18:10
Как да си дресираш дракон: Тайнственият свят (2019) - 11:20
Капитан Марвел (2019) - 13:00, 13:10
Кралско Корги (2019) - 12:40
Лошо момиче (2018) - 19:20
Милиард (2019) - Премиера - 14:40
Мошенички от класа (2018) - 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Опърничавите (2019) - Премиера - 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Отмъстителите: Краят (2019) - 13:30, 17:00, 20:30
Парка на чудесата (2019) - 11:40, 13:30, 15:30, 17:20, 17:30
Проклятието на плачещата жена (2019) - 21:10, 22:00
След (2019) - 13:40, 16:00, 20:50
Слънцето също е звезда (2019) - Премиера - 13:00, 15:15, 17:20, 19:30, 21:40
Уют (2019) - 20:40
Шазам! (2019) - 16:45


Инвестор.БГ АД не носи отговорност за промяна в цените и часовете на програмата на кината.
Нови трейлъри
Kingsman: Златният кръг (2017)

Kingsman: The Golden Circle
Година: 2017
Производство: САЩ
Времетраене: 141 мин.
Американски убиец (2017)

American Assassin
Година: 2017
Производство: САЩ
Времетраене: 111 мин.
Още трейлъри >>
{START_COUNTER}