Кино програма: София - сряда след 10:00
Cine Grand
My Little Pony: Филмът (2017) - Премиера - 13:15, 15:30
Блейд Рънър 2049 (2017) - 18:00, 20:15
Вездесъщият (2017) - 16:15, 18:45, 21:45
Геобуря (2017) - Премиера - 13:30, 14:30, 16:00, 17:30, 18:15, 20:30, 21:30
Емоджи: Филмът (2017) - 14:00
Снежния човек (2017) - 13:45, 16:30, 19:30, 22:00
Тор: Рагнарок (2017) - Предпремиера - 20:15
Честита смърт (2017) - Премиера - 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00

Cine Grand SRM
Kingsman: Златният кръг (2017) - 16:15, 19:00, 22:00
Lego Ninjago: Филмът (2017) - 14:00
My Little Pony: Филмът (2017) - Премиера - 13:40, 15:50, 18:10
Бари Сийл: Наркотрафикантът (2017) - 22:10
Блейд Рънър 2049 (2017) - 14:30, 18:15, 21:30
Вездесъщият (2017) - 15:20, 17:40, 20:10
Всички мои мъже (2017) - 17:45, 19:45, 21:45
Геобуря (2017) - Премиера - 12:45, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:15, 23:15
Довереникът на кралицата (2017) - 19:30
Емоджи: Филмът (2017) - 13:45, 15:45
Линия на смъртта (2017) - 20:15, 22:30
Лъв: стъпки към дома (2016) - 16:10
Снежния човек (2017) - 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Тор: Рагнарок (2017) - Предпремиера - 19:00, 22:00
Честита смърт (2017) - Премиера - 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Шантаво семейство (2017) - Премиера - 12:30, 14:45, 17:00

Cinema City Paradise
12 А (2017) - 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
Kingsman: Златният кръг (2017) - 13:10, 16:00, 19:00, 21:50
Lego Ninjago: Филмът (2017) - 14:30, 16:40, 19:10
My Little Pony: Филмът (2017) - Премиера - 14:00, 16:20, 18:30
Бари Сийл: Наркотрафикантът (2017) - 21:40
Блейд Рънър 2049 (2017) - 15:30, 18:40, 20:50, 21:50
Вездесъщият (2017) - 14:30, 17:00, 18:30, 19:30, 21:00, 22:00
Всички мои мъже (2017) - 14:20, 21:20, 21:45
Геобуря (2017) - Премиера - 13:30, 14:15, 15:45, 16:30, 18:00, 18:50, 20:20, 21:10, 22:40
Довереникът на кралицата (2017) - 18:45, 21:15
Емоджи: Филмът (2017) - 13:20, 15:20, 17:20
Линия на смъртта (2017) - 14:40, 17:00, 19:20, 21:30
Снежния човек (2017) - 14:50, 17:20, 19:50, 22:20
Тор: Рагнарок (2017) - Предпремиера - 19:10, 20:40
Честита смърт (2017) - Премиера - 14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:30
Шантаво семейство (2017) - Премиера - 13:00, 16:30

Арена Deluxe BulgariaMall
Kingsman: Златният кръг (2017) - 14:15
Lego Ninjago: Филмът (2017) - 11:30, 13:45, 16:10
My Little Pony: Филмът (2017) - Премиера - 12:00, 14:10, 16:20
Блейд Рънър 2049 (2017) - 12:45, 16:00, 19:15, 22:30
Вездесъщият (2017) - 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Всички мои мъже (2017) - 12:10, 21:45, 22:10
Геобуря (2017) - Премиера - 13:00, 15:20, 17:40, 18:45, 20:00, 21:00, 22:15
Довереникът на кралицата (2017) - 17:00
Емоджи: Филмът (2017) - 11:15, 13:15, 15:15, 17:15
Линия на смъртта (2017) - 17:15, 19:30
Снежния човек (2017) - 19:20, 22:00
Тор: Рагнарок (2017) - Предпремиера - 19:30
Честита смърт (2017) - Премиера - 18:30, 20:30, 22:40

Арена The Mall
Намален: 6лв Стандартен 8лв 3D: 10лв- намален стандартен–12 лв. Анимация–7лв. Предпримиера–14 лв. Вторник-3D–намален 8 лв. Четвъртък без 3D–намален 6лв.
12 А (2017) - 17:00, 17:30
Kingsman: Златният кръг (2017) - 14:30, 20:15
Lego Ninjago: Филмът (2017) - 11:20, 13:10, 17:45
My Little Pony: Филмът (2017) - Премиера - 12:10, 14:20, 16:30
Блейд Рънър 2049 (2017) - 12:45, 16:00, 19:15, 22:30
Вездесъщият (2017) - 15:15, 18:40, 19:50, 21:15, 22:15
Всички мои мъже (2017) - 12:30, 13:10, 21:30, 21:45
Геобуря (2017) - Премиера - 11:50, 13:00, 14:10, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:00, 21:10, 22:20
Довереникът на кралицата (2017) - 14:40, 15:10, 19:00, 19:30
Емоджи: Филмът (2017) - 11:45, 13:45, 15:45, 18:00
Линия на смъртта (2017) - 17:20, 19:45, 22:00
Снежния човек (2017) - 11:45, 14:15, 16:45, 19:20, 21:50
Тор: Рагнарок (2017) - Предпремиера - 20:15
Честита смърт (2017) - Премиера - 14:00, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40
Шантаво семейство (2017) - Премиера - 12:20

Арена Запад
Намален: 6лв Стандартен 8лв 3D: 10лв- намален стандартен–12 лв. Анимация–7лв. Предпримиера–14 лв. Вторник-3D–намален 8 лв. Четвъртък без 3D–намален 6лв.
12 А (2017) - 19:20, 21:20
Kingsman: Златният кръг (2017) - 15:30, 18:30, 21:30
Lego Ninjago: Филмът (2017) - 12:15, 14:20, 15:30, 16:30
My Little Pony: Филмът (2017) - Премиера - 16:30, 18:40
Блейд Рънър 2049 (2017) - 12:50, 16:15, 17:45, 19:30, 21:00, 22:40
Вездесъщият (2017) - 14:45, 16:20, 17:15, 18:45, 19:45, 21:15, 22:15
Всички мои мъже (2017) - 18:45, 21:00
Геобуря (2017) - Премиера - 11:40, 12:10, 13:00, 14:00, 14:30, 15:20, 16:15, 16:50, 17:40, 18:30, 19:10, 20:00, 20:50, 21:30, 22:20
Довереникът на кралицата (2017) - 20:45
Емоджи: Филмът (2017) - 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Линия на смъртта (2017) - 15:20, 17:40, 20:00, 22:20
Снежния човек (2017) - 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
ТO (2017) - 20:15
Тор: Рагнарок (2017) - Предпремиера - 20:15
Честита смърт (2017) - Премиера - 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:45
Шантаво семейство (2017) - Премиера - 15:10, 17:10

Арена Младост
Намален: 6лв Стандартен 8лв 3D: 10лв- намален стандартен–12 лв. Анимация–7лв. Предпримиера–14 лв. Вторник-3D–намален 8 лв. Четвъртък без 3D–намален 6лв.
12 А (2017) - 17:15, 19:00
Kingsman: Златният кръг (2017) - 17:15, 19:10, 20:45, 22:00
Lego Ninjago: Филмът (2017) - 16:20, 18:30
My Little Pony: Филмът (2017) - Премиера - 16:45
Блейд Рънър 2049 (2017) - 14:45, 16:15, 18:00, 19:30, 21:15, 22:40
Вездесъщият (2017) - 16:10, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30
Всички мои мъже (2017) - 19:15, 21:30
Геобуря (2017) - Премиера - 12:10, 13:50, 14:30, 16:10, 16:50, 18:30, 19:10, 20:50, 21:30
Довереникът на кралицата (2017) - 21:00
Емоджи: Филмът (2017) - 11:20, 13:20, 15:20
Линия на смъртта (2017) - 17:50, 20:10, 22:30
Снежния човек (2017) - 14:45, 17:20, 19:45, 22:10
ТO (2017) - 20:10, 22:50
Тор: Рагнарок (2017) - Предпремиера - 20:45
Честита смърт (2017) - Премиера - 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45
Шантаво семейство (2017) - Премиера - 17:00

Дом на киното
Адрес: София, ул. Екзарх Йосиф 37 Тел: 02 987 63 21 петък: всички прожекции по 4 лв. събота и неделя (19 и 21 ч.) – 7/5 лв. (11, 13, 15, 17 ч.) – 6/4 лв. понеделник-четвъртък (19 и 21 ч.) – 6/4 лв; (15 и 17 ч.) – 5/3 лв.
Блейд Рънър 2049 (2017) - 15:30, 21:05
Вездесъщият (2017) - 16:15, 20:45

Еurocinema
12 А (2017) - 15:45
Бензин (2017) - 14:00, 15:45
Вездесъщият (2017) - 13:45, 17:15, 17:30, 21:30
Всички мои мъже (2017) - 12:00, 12:15, 21:45
Маймуна (2016) - 15:30

Сinema City
12 А (2017) - 15:20, 19:20
Kingsman: Златният кръг (2017) - 16:10, 21:15
Lego Ninjago: Филмът (2017) - 13:50, 16:00
My Little Pony: Филмът (2017) - Премиера - 14:10, 16:20, 18:30
Бари Сийл: Наркотрафикантът (2017) - 21:00, 22:00
Блейд Рънър 2049 (2017) - 15:30, 18:40, 20:40, 21:50
Вездесъщият (2017) - 14:30, 17:00, 18:10, 19:30, 20:50, 22:00
Всички мои мъже (2017) - 14:50, 21:20
Довереникът на кралицата (2017) - 16:50, 19:15
Емоджи: Филмът (2017) - 13:00, 15:00, 17:00, 19:10
Линия на смъртта (2017) - 13:50, 19:00
Снежния човек (2017) - 14:40, 17:10, 19:50, 22:20
ТO (2017) - 21:30
Тор: Рагнарок (2017) - Предпремиера - 19:00, 21:40
Честита смърт (2017) - Премиера - 14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:30
Шантаво семейство (2017) - Премиера - 13:20, 17:20


Инвестор.БГ АД не носи отговорност за промяна в цените и часовете на програмата на кината.
Нови трейлъри
Kingsman: Златният кръг (2017)

Kingsman: The Golden Circle
Година: 2017
Производство: САЩ
Времетраене: 141 мин.
Американски убиец (2017)

American Assassin
Година: 2017
Производство: САЩ
Времетраене: 111 мин.
Още трейлъри >>
{START_COUNTER}