Хороскопи

Хороскопи


Змия Годишен хороскоп за годината на Червената Огнена Маймуна 2016.

Змията също ще трябва да излезе от състоянието си на привична летаргия, пасивност и изчакване. Подвижната Маймуна не търпи спокойствието. Тя е провокатор в положителния смисъл. Змията трябва да се включи в събитията, да влезе във водовъртежа на шеметното ежедневие.


Маймуната непрекъснато ще я вкарва в непредсказуеми ситуации, опитвайки се да я накара да използва максимално творческия си потенциал. Може би Змията няма да посмее да започне нещо ново, но при всички случаи ще довърши изоставените стари проекти, търсейки нови начини за приложението им.


Змията обича удобствата и ако прояви достатъчно упоритост едва ли ще има повод за оплаквания. Змията е трудолюбива, но лесно отстъпва пред затрудненията. Предпочита да ги заобиколи, отколкото да ги преодолее


В годината на Маймуната, обаче, ще се наложи да е по-настоятелна и по-директна. Наградата за усилията й ще бъде рязко подобряване на материалното и най-вече на финансовото й положение.


Змията е мъдра и едва ли ще има някакви проблеми, свързани с личните и любовните отношения. Тя умее да създава уют, спокойствие и чувство за сигурност, което е достатъчна предпоставка за положителни емоции. Близките с радост ще я даряват с любовта си.


Вашия хороскоп е изработен от Петя Георгиева


<{START_COUNTER}